CMS Çözümleri

CMS Çözümleri

CMS Nedir?

  • CMS, ortak çalışma gerektiren ortamlardaki iş akışını yönetmeyi sağlayan işlemler bütünüdür. Bu işlemler manuel veya bilgisayar tabanlı olabilir. Bu işlemler aşağıdakileri sağlamak için tasarlanmıştır.
  • Çok miktarda insanın paylaşımlı veriye ulaşması ve değiştirmesine imkan sağlamak,
  • Erişilen veri için rol tanımlı yetkilerin verilmesini sağlamak,
  • Verinin kolay saklanmasını ve okunmasını sağlamak,
  • Tekrarlanan ve tekerrür eden veri miktarını azaltmak için gerekli ortamları sağlamak,
  • Rapor yazılmasını kolaylaştırmak,
  • Kullanıcılar arası iletişimin artmasını sağlamak

Leave a Reply

Your email address will not be published.